Cursus 1

De psychose van binnenuit bekeken

Ondanks alle observaties, analyses en metingen blijft het verschijnsel van de psychose raadselachtig voor wie het niet zelf heeft meegemaakt. De etiketten die er door anderen op worden geplakt, komen weinig overeen met hoe de psychose werkelijk wordt ervaren. Er is een kloof tussen de beschrijving en observatie door de hulpverlener en de ervaring van de psychotische persoon. In deze cursus zal dr. Wouter Kusters, zelf ervaringsdeskundige en tevens deskundige op het gebied van beschrijvingen van de psychose, de vaak moeilijk in woorden te vangen letterlijk ‘buitengewone’ ervaringen verhelderen en op inzichtelijke wijze beschrijven.

Iedereen die professioneel te maken heeft met volwassen mensen tijdens een psychose. Dit betreft met name psychiaters en andere ggz-medewerkers, zoals psychologen, psychodiagnostisch werkenden en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Deze cursus is ook zeer geschikt voor ervaringswerkers en mensen van patiëntenorganisaties, familieorganisaties, cliëntenbonden etc.

Meer informatie en aanmelding voor deze cursus geschiedt via de RINO Groep Utrecht
In aangepaste vorm bied ik deze cursus ook aan op persoonlijke aanvraag. Voor meer info: cwkusters@gmail.com