Scholing‎ > ‎

Filosofie van de tijd

In deze cursus behandel ik de aloude problematiek zoals die allereerst door Augustinus werd verwoord:

"Wat is tijd?”. “Wanneer niemand het mij vraagt, weet ik het; wanneer ik het iemand op zijn vraag zou willen uitleggen, weet ik het niet."

In de geschiedenis van de filosofie is toch vele malen geprobeerd uiteen te zetten wat tijd is. In deze cursus zullen we de problematiek van de tijd benoemen, verhelderen, en nagaan wat voor minder en meer geslaagde pogingen er zijn geweest om antwoorden op Augustinus' vraag te geven.

Bij deze cursus hoort een syllabus met primaire en secundaire teksten. In voorgaande jaren vormde deze cursus onderdeel van het voormalige "Instituut voor Filosofie", en tegenwoordig verzorg ik de cursus zelf.

Voor meer info over de inhoud, de kosten, de organisatie, mail mij: cwkusters@gmail.com

Comments